Flyindustrien og miljøet

Sunclass Airlines er et af de grønneste flyselskaber i verden. Men vi er heldigvis ikke alene.

Fælles mål

Branchens interesseorganisationer har sat nogle klare mål om reduceret forbrug og udledning. Blandt andet arbejder man på at etablere et fælles europæisk flyveledelses-system under navnet European Single Sky. Det vil på sigt føre til lettere afvikling af flytrafikken, færre kødannelser, kortere rejsetider, reduceret forbrug af brændstof samt mindre udslip. Alene udledningen af CO2 vil kunne reduceres med 12% med oprettelsen af European Single Sky.

Flyselskaberne skal købe sig til C02-udledning

EU's kvotehandelssystem træder i kraft i 2012, og det sætter et loft over flyselskabernes udslip af CO2. Hvis flyselskaberne udleder mere end de må, skal de købe kvoter i EU’s kvotesystem eller kreditter fra klimaprojekter i udviklingslandene. Systemet giver de samme retningslinjer for alle flyselskaber indenfor EU. Vi støtter op omkring planen og er forberedte, når systemet implementeres fuldt ud.