Arbejdsområder

Arbejdsområder

 job hos Sunclass Airlines kan være mange ting, men er altid udfordrende. Her kan du læse om de forskellige jobfunktioner i virksomheden.

Travel Retail

De ansatte i Travel Retail sørger for, at alle praktiske forhold er på plads for kabinepersonalet, så de kan yde den bedst mulige service i luften. Det er blandt andet afdelingens ansvar, at flysæderne fordeles optimalt (seating), at cateringen er på plads, samt ikke mindst at det populære toldfrie salg fungerer, som det skal.

Typiske jobs i Travel Retail:

Catering og seating

Her planlægges serveringerne af mad og drikke samt den toldfrie last på alle fly. Det er også de ansatte i afdelingen, der sikrer, at pladsfordelingen bliver optimal i forhold til passagerernes individuelle ønsker.

Kundeservice

De ansatte i kundeservice behandler de henvendelser, vi modtager fra passagererne efter hjemkomsten. Det kan for eksempel dreje sig om reklamationer over beskadiget bagage, mad og drikke, toldfrie varer eller andre ting, der vedrører flyvningen.

Callcentret

I vores callcenter har medarbejderne travlt med at betjene telefonopkald samt behandle og registrere de tusindvis af ordrer, som passagererne lægger i Airshoppen. De ansatte håndterer henvendelser og bestillinger fra alle skandinaviske passagerer.

Human Resources

Vores organisation er spredt med mere end 1.000 medarbejdere i Norge, Sverige, Finland, Spanien og Danmark. Det kræver en dygtig HR-afdeling. HR sørger bl.a. for, at der gennemføres nogle tidssvarende overenskomster. De ansatte sikrer også, at alle efterlever værdierne i Our Values. Samt at virksomheden løbende formår at tilknytte de bedste ledere og medarbejdere på markedet.

Typiske jobs i HR-afdelingen:

HR-udvikling

Medarbejderne i HR-udvikling arbejder ofte selvstændigt, men i tæt samarbejde med afdelingsdirektøren. Det drejer sig tit om ad hoc-opgaver, og som medarbejder skal du derfor være indstillet på fleksible arbejdstider og have mod på løbende at håndtere nye opgaver.

Lønadministrationen

Medarbejderne i lønadministrationen har ansvaret for langt mere end lønforhold. Her håndteres bl.a. også rejseordninger, billetbestillinger, ID-kort, kontrakter, forsikringer og personalestatistikker.

Intern Service

I Intern Service håndterer de ansatte bestillingen af kontorartikler, eksterne/interne trykkeriopgaver, de daglige chaufføropgaver samt postsortering og intern omdeling. Alle kan dække alle fagområder, hvilket stiller krav til tæt samarbejde og en stor fleksibilitet.

IT

Sunclass Airlines har egen IT-afdeling, der understøtter de forskellige forretningsprocesser. Det omfatter bl.a. support og drift af arbejdspladser og systemer samt vedligeholdelse og nyudvikling af branchespecifik software. IT-afdelingen agerer også sparringspartner for organisationen i forbindelse med udvikling af nye IT-services.

Miljø

Sunclass Airlines er blandt de ledende i branchen, når det handler om at udvise hensyn til miljøet og omgivelserne. Selskabet er blandt andet miljøcertificeret i henhold til den internationale standard: ISO 14001. Selskabet har egen miljøafdeling, som referer direkte til den øverste ledelse. Der er endvidere nedsat en miljøgruppe som består af repræsentanter fra de større afdelinger og en miljøchef. Gruppen har til opgave at sikre, at de opsatte bæredygtighedsmål og -handlingsplaner gennemføres som planlagt.

Commercial

Commercial har det overordnede ansvar for vores kunder og vores gæster i flyene. Vi forhandler priser og vi laver kontrakter.

I Commercial arbejder vi løbende på at udnytte vores flykapacitet bedst muligt. Det gør vi i samarbejde med vores kunder, som er rejsebureauerne, og specielt i samarbejde med Sunclass Airlines Northern Europe, som er en del af samme koncern. Planlægningen af udnyttelsen sker med respekt for de ønsker og krav, som rejsebureauerne, og hermed passagererne, efterspørger, men naturligvis også med respekt for flyenes vedligeholdelsescheck, for tjenestetidsregler for besætningerne og et antal andre vigtige forhold.

I afdelingen søger vi tilladelser for landing og start på lufthavnene, de såkaldte airport slot-tider, og der søges diplomatiske tilladelser hos de pågældende landes myndigheder. Vi lægger det forhandlede trafikprogram i vores IT planlægningssystemer, og det danner herefter grundlag for øvrige afdelingers dispositioner.

Afdelingen har den løbende kontakt med Sunclass Airlines gruppens øvrige flyselskaber, og igennem dette samarbejde sikrer vi den mest optimale flyflådesammensætning, som skifter fra sæson til sæson og den maksimale udnyttelse af hele gruppen flykapacitet.

Typiske jobs i Commercial:

  • Kontraktforhandlinger og kontrakthåndtering
  • Kundekontakt
  • Trafikplanlægning
  • Flyflådeplanlægning
  • Airport slot koordinering
  • Ad hoc salg og cargo salg
  • Koordinering
  • Diplomatiske tilladelser
  • Marketing

Kvalitetsafdelingen

Kvalitetsafdelingen sikrer, at vi bevarer vores høje kundetilfredshed. De ansatte tjekker også, at vi overholder myndighedskrav, interne procedurer og standarder, samt at vi når de fastsatte mål. De fører tilsyn med flyveafdelingen, skoleafdelingen, ground operations, teknisk afdeling, miljøområdet plus vores leverandører, som f.eks. ground handling-selskaber eller de selskaber, der vedligeholder vores fly.

Teknisk afdeling

I Teknisk afdeling sørger de omkring 70 mand for, at
sikkerheden er i top på alle fly. Afdelingen er opdelt i Engineering, Planning, Line Maintenance og Logistik, og medarbejderne arbejder tæt sammen med Sunclass Airlines Aircraft Engineering i Manchester.

Vi er godkendt som en Part M-organisation (Continuing Airworthiness Management). Desuden er vi EASA Part 145-godkendt, hvilket tillader os at udføre line maintenance - herunder A-check - på vores fly. Vi har teknikere i København, Billund, Malmø, Göteborg og på De kanariske Øer.

Økonomi

Med et passagerantal på mere end 2,3 mio. årligt og som medlem af en skandinavisk organisation med engelske ejere, er de økonomiske transaktioner betydelige og ofte ganske komplicerede. Det stiller krav om stor faglig kompetence og omhyggelighed hos vores medarbejdere.

Typiske jobs i Økonomi:

Finansafdelingen

Finansafdelingen varetager styringen af Sunclass Airlines Scandinavias samlede likviditet, afdækker kommercielle valuta- og brændstof risici samt varetager Sunclass Airlines Scandinavias interesser overfor pengeinstitutter og kreditkortselskaber. Afdelingen varetager endvidere bogføring for nogle af vores destinationer samt foretager betaling af alle leverandørfakturaer m.m.. Medarbejderne har en god finansiel viden, en solid regnskabsmæssig baggrund samt gode IT og engelskkundskaber.

Regnskabsafdelingen

Regnskabsafdelingen foretager fakturering af flysæder, modtagelse af leverandørfakturaer og sørger for registrering samt indhentelse af nødvendige godkendelser før betaling udføres. Afdelingen administrerer momsafregningen for hele den danske del af MyTravel Sunclass Airlines koncernen. Endelig står afdelingen for administrationen af Taxfree / DutyPaid omsætningen, herunder afregning af kreditkort. Vores medarbejdere har, udover god regnskabsviden og gode engelskkundskaber, et godt kendskab til IT, Navision og MS-office.

Controllere

Vi har controllere i alle Sunclass Airlines Scandinavias afdelinger. De udarbejder afdelingsbudgetter, månedsrapporter, prognoser og driftsregnskaber samt en række ad hoc opgaver af beregnings- og administrativ karakter. Koncernsproget er engelsk, som må beherskes, da en del nøgletal bliver rapporteret direkte til vores engelske ejere. Vores controllere har en fleksibel indstilling til periodisk overarbejde, og skal være i stand til at levere en kvalificeret indsats i stressede situationer.

Regnskabselever

Regnskabselever har vi brug for med jævne mellemrum. Vi tilbyder et 2-årigt praktik- og uddannelsesforløb, hvor du får lært alle basale rutiner indenfor alle interne regnskabsfunktioner.

Operations

Afdelingen omfatter alle besætningsmedlemmer og en lang række administrative medarbejdere. I samarbejde med de andre afdelinger er det de ansattes ansvar at udvikle, planlægge og gennemføre charterflyvninger, så gæsten oplever maksimal sikkerhed, kvalitet og service.

Typiske jobs i Operations:

Crew Planning

Her foregår al planlægning (til daglig kaldet schedulering) af vores flyvende medarbejderes tid. Det er en vigtig, administrativ funktion. Som schedulør skal du have indsigt i relevante luftfartsregulativer og kendskab til de mange overenskomstbestemmelser, som også regulerer de flyvende medarbejderes arbejdsvilkår og -betingelser.

Flight Support

Afdelingen er ansvarlig for flight planning, overflyvningstilladelser og opdateringer af flyenes biblioteker. Arbejdet udføres i samarbejde med de administrative piloter på de fly, vi opererer. Som medarbejder i Flight Support skal du først og fremmest have indsigt i de love og bestemmelser, som udsendes af Trafikstyrelsen og internationale organisationer.

Operation Control Centre

Det er her, den daglige flyoperation styres, og her man koordinerer de informationer, som vedrører den enkelte flyvning. Det gælder besætningsmedlemmer, catering og toldfrie varer, passagerer, luftrumskontrol og meget mere. Du skal kunne træffe de rigtige beslutninger i stressede situationer og være indstillet på skiftende arbejdstider – alle årets dage.

Cockpitpersonale

Vores piloters vigtigste opgave er selvfølgelig at sørge for, at gæsterne kommer sikkert frem og tilbage fra destinationen. Der er mange brikker, der skal falde på plads, inden flyet kan komme af sted, og det stiller betydelige krav til ansvarsbevidsthed og samarbejdsevner.

Kabinepersonale

For kabinepersonalet er ikke to dage ens. Derfor kræver det, at du har en behagelig fremtræden, har humor, og at du er en udadvendt person. Sammen med teamet er det din opgave at sikre vores gæster en positiv oplevelse baseret på kvalitet, service og sikkerhed. Der er ingen faste arbejdstider. Derfor skal du være fleksibel og kunne lide nye udfordringer.