Fortrolighedspolitik

Sunclass Airlines Group forstår og respekterer vigtigheden af beskyttelsen af dine personoplysninger.

Denne fortrolighedspolitik fastsætter grundlaget for, hvordan vi behandler de personoplysninger vi indsamler fra dig, eller som du giver os, med hensyn til dit forhold til os som kunde eller potentiel kunde. 

Disse informationer kan blive indsamlet via vores websites (“sites”), vores callcentre, vores butikker, vores mobile applikationer (“apps”), eller vores kanaler på sociale medier (under ét vores “services”). Læs følgende informationer omhyggeligt.

Ved at foretage et køb eller på anden vis udlevere dine personoplysninger til os, overfører, gemmer eller behandler vi dem som angivet herunder. Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.  Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, bør du ikke anvende sitet eller downloade materialer fra det.

Hvem gælder denne politik for:

Denne politik gælder for personoplysninger, der behandles af Sunclass Airlines A/S på følgende websites:

 • http://www.thomascookairlines.dk
 • http://www.thomascookairlines.se
 • http://www.thomascookairlines.no
 • http://www.thomascookairlines.fi


  Hvilke typer personoplysninger indsamler vi om dig, og hvorfor indsamler vi dem:

  Vi indsamler visse personoplysninger om dig og om alle andre personer, du inkluderer i din bookning.  Den type personoplysninger, vi indsamler, er informationer, som du udleverer til os, som vi indsamler fra dig eller bemærker om dig, eller som vi indhenter fra andre kilder.  

  Personoplysninger du udleverer til os

  • Når du foretager onlinecheck-in, beder vi dig om dit navn og dit bookningsnummer, nationalitet, fødselsdato og pasoplysninger om dig og dine medrejsende. Vi er nødt til at indsamle disse informationer for at registrere dit check-in på flyet. 
  • Hvis du udfylder “pårørendeformularen”, spørger vi dig om dit flynummer, din afrejsedato, dit bookningsnummer og dit navn. Foruden disse informationer spørger vi om navne, telefonnumre og e-mailadresser på dine pårørende. Vi indsamler disse informationer, så vi kan kontakte dine pårørende i tilfælde af en nødsituation.
  • Når du ringer til vores kundecenter, optager vi din samtale og gemmer indspilningen i op til 200 dage. Dette gør vi for at vide, hvad der er sagt mellem os. Vi kan også anvende samtalen i internt uddannelse og udviklingsarbejde. Vi indsamler dermed og gemmer alle de personoplysninger, som forekommer under samtalen. Du har ret til at bede om, at din samtale ikke bliver optaget. Du har også ret til at bede om, at optagelsen bliver slettet.

  For at hjælpe os med at holde dine informationer opdaterede, nøjagtige og komplette skal du huske at oplyse os, hvis noget skal ændres.

  Personoplysninger vi indsamler og/eller observerer om dig 

  Baseret på hvordan du tidligere har anvendt vores services og din aktivitet på vores website, kanaler på sociale medier eller med vores kontaktcenter og butikker, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Detaljer om de services, vi tidligere har leveret til dig, inklusive dine tidligere rejsearrangementer, som f.eks. ferier og andre køb, og forhold i relation til disse arrangementer, som f.eks. detaljer om dine tidligere krav eller klager.
  • Vi indsamler detaljer om dine besøg på vores sites og apps (inklusive, men ikke begrænset til, trafikdata, placeringsdata og weblogger), hvor dette er påkrævet til vores egne formål eller andet, og fra de ressourcer, du tilgår. Vi kan anvende teknologiservices fra tredjeparter, som f.eks. Google Analytics, til at administrere disse services.
   • Vi indsamler detaljer om det/de website(s), du besøgte, inden du bruger et link til vores sites, de besøgte sider på vores sites og den tid, du brugte på hver side.
  • We collect details of website(s) you visited before you use a link to our Sites, pages visited in our Sites, and time spent on each page. 
  • Vi kan indsamle informationer om din computer (eller mobile enhed/tablet) inklusive, hvor muligt, din IP-adresse, dit operativsystem, din enheds placering, din browsertype, dine cookie-id-numre, til systemadministrationsformål (både vores egne og tredjepartsannoncører, til hvem vi leverer annonceservices) og til at rapportere aggregerede informationer til vores annoncører. Dette er statistiske data om vores brugeres browsingadfærd og -mønstre, og alle rapporter, vi videregiver, identificerer ikke enkeltpersoner.

  Personoplysninger indhentet fra andre kilder 

  We might also receive your personal data from third party sources who collect information about you on our behalf.  This includes:

  • Hvis du booker en Sunclass Airlines-ferie gennem en tredjepartsrejsearrangør, overføres visse personoplysninger (som er relevante for din bookning, som f.eks. dit navn, din fødselsdato eller særlige krav, du måtte have) til os for, at vi kan levere de services, du har ønsket/booket.

  • Hvis du udfylder et af vores spørgeskemaer eller en undersøgelse om kundefeedback, bliver de informationer, du udleverer, behandlet på vores vegne og udleveret til os af en tredjepart.

  Hvor gemmes dine data, og hvem deles de med:

  Dine personoplysninger opbevares på en kombination af vores egne systemer og systemer hos de leverandører, vi anvender til at levere vores services. 

  Når du udleverer dine personoplysninger til os, er det nødvendigt, at nogle af de personoplysninger, du udleverer, sendes til, behandles og gemmes hos relevante tredjeparter, som f.eks. vores teknologipartnere, for at administrere de services, vi leverer, og flyselskaber, lufthavne, hotelejere, forsikringsselskaber og groundhandlingagenter, så de kan levere de arrangementer og den assistance, du ønsker.  

  Nogle af disse tredjeparter kan være beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Organisationer, der er beliggende uden for EØS-området, er muligvis ikke omfattet af den samme grad af kontrol med hensyn til databeskyttelse som den, der findes i UK og EØS-området.   Vi bestræber os på kun at overføre dine data til tredjeparter uden for EØS-området, når enten:

  (a) dine personoplysninger er omfattet af en eller flere relevante beskyttelsesforanstaltninger som angivet i lovgivningen. Disse kan være anvendelsen af kontraktmæssige standardklausuler i en form, der er godkendt af tilsynsmyndigheder, eller vores leverandører har underskrevet en uafhængig fortrolighedsplan godkendt af tilsynsmyndigheder (som US ‘Privacy Shield’-planen), eller

  (b) overførslen er nødvendig for, at vi kan opfylde din kontrakt.

  For at du kan rejse til udlandet, kan det være nødvendigt, at vi udleverer visse af dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre myndigheder, som f.eks. dem, der er ansvarlige for immigration, grænsekontrol, sikkerhed og antiterrorisme.  Selvom det ikke er påkrævet, at vi udleverer informationer til sådanne myndigheder, kan vi, hvor det er relevant, udøve et skøn for at hjælpe dem med henblik på at opdage og forhindre kriminel aktivitet.

  Vi kan udlevere dine personoplysninger til ethvert medlem af vores koncern til forretningsformål, (disse forretningsformål omfatter opbevaring af dine data på centrale/delte systemer til administration af bookninger og understøttelse af kunder i destinationslande). Vores koncern betyder vores datterselskaber, vores overordnede holdingselskab og dets datterselskaber.

  Vi kan videregive dine data til relevante tredjeparter med henblik på at opdage og forhindre svigagtige betalinger eller bookninger.

  Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig:

  For at kunne levere vores services til dig anvender vi de informationer, vi har, på en række forskellige måder.  Vi behandler dine informationer, enten fordi det er nødvendigt for os at gøre dette som en del af en kontrakt, du indgår, eller fordi vi har legitime forretningsmæssige årsager til at gøre det.  

  Følgende aktiviteter udføres af os vha. dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt i relation til en kontrakt, som du har indgået, eller fordi du har bedt om at få noget udført, så du kan indgå en kontrakt

  • Intern administration af din flybookning eller dit køb og kommunikation af din flybookning
  • Til at kommunikere med dig vedrørende din flybookning eller dit køb, inklusive afsendelse af bekræftelse og relevante dokumenter

  Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger, som angivet herunder, når det er nødvendigt for os at udføre aktiviteter, som det er i vores legitime interesse som virksomhed at udføre:

  • Til forbedring af kundeoplevelsen:
   • Til at gøre det muligt for dig at deltage i interaktive funktioner på vores sites og apps, når du vælger at gøre dette.
   • Til at sikre, at indhold fra vores sites, apps og bookningssystemer præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer
   • Til at underrette dig om ændringer af vores service
  • Til beskyttelse af vores virksomheder mod økonomisk tab
   • Til inkasso eller kreditundersøgelse
   • Til verifikation af betalingskort og bookninger (inklusive brug af systemer, som f.eks. Google reCAPTCHA, på nogle af vores sites for at sikre, at der kun foretages ægte kundebookninger).
   • Til at forhindre og opdage svigagtig eller kriminel aktivitet
  • Til at fremme vores forretning, forbedre vores produkter og services
   • Til at kontakte dig, hvis du foretager en forespørgsel hos os på vores website, men ikke afslutter en bookning, for at kontrollere, om der var et problem, eller om du har brug for hjælp til at booke
   • Til intern undersøgelse/analyse for at forbedre kvaliteten af vores services, de produkter vi tilbyder og nye produkter, vi udvikler, ved at:
    • Invitere kunder til at deltage i undersøgelser eller kunde/virksomhedsdiskussionsgrupper
    • Anvende aggregerede kundedata til at træffe velinformerede beslutninger baseret på analyse af kundebooknings/købstendenser og -adfærd.
  • Til at understøtte ethvert potentielt virksomhedssalg eller -opkøb:
   • Hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller et aktiv, kan vi udlevere dine personoplysninger til den mulige sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver.

  Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi anser det for at være af vital interesse for dig, at vi gør det:

  • Til at hjælpe dig, eller sørge for, at du får hjælp af tredjeparter, enten i tilfælde af et uheld eller en nødsituation.

  Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi har dit samtykke til at gøre dette:

  • Til at hjælpe dig, eller sørge for, at du får hjælp af tredjeparter, hvor du har særlige krav mht. medicin, sundhed eller diæt

  Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi har en juridisk forpligtelse til at gøre dette:

  • Til løsning af klager, håndtering af uoverensstemmelser og retslig behandling.  Dette kan omfatte at kontakte dig proaktivt, hvis vi skal løse problemer, du oplever eller har oplevet, med en bookning/et køb
    

  Dine rettigheder i forbindelse med enhver personoplysning, vi opbevarer om dig:

  I henhold til lovgivningen om databeskyttelse har du en række rettigheder i relation til dine personoplysninger.  For at lære mere

  Din ret til adgang til dine personoplysninger

  Du har i mange tilfælde ret til at anmode om adgang til dataindholdet.  Dette er en anmodning om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig.  Hvis vi er enige i, at vi skal udlevere personoplysninger til dig (eller andre på dine vegne), udleverer vi dem gratis til dig eller dem.

  Vi kan bede om legitimation og tilstrækkelige informationer om dine interaktioner med os, så vi kan finde dine personoplysninger.  Dette kan omfatte informationer om din(e) tidligere bookning(er) eller andre køb.  Vi vil bede dig om at udlevere disse, inden vi udleverer en kopi af nogen af dine personoplysninger, som vi opbevarer, til dig eller en anden person på vegne af dig. Vi kan ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger til dig, hvis de berører andre enkeltpersoner, eller hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde disse informationer. 

  Se afsnittet ‘Sådan kontakter du os’, hvis du har brug for at anmode om adgang til dataindholdet.

  Korrektion og opdatering af dine personoplysninger

  Nøjagtigheden af dine informationer er vigtig for os, og vi arbejder på metoder, der gør det nemmere for dig at gennemse og korrigere de informationer, vi opbevarer om dig.

  Hvis du i mellemtiden ændrer dit navn eller din adresse/e-mailadresse, eller du konstaterer, at nogen af de andre informationer, vi opbevarer, er unøjagtige eller forældede, bedes du oplyse dette ved at kontakte vores kundeserviceteam. Du kan finde kontaktdetaljerne nederst.

  Tilbagekaldelse af dit samtykke

  Hvis dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, som angivet i ovenstående afsnit ‘Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig’, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke.  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til os om behandling af enhver form for informationer vedrørende diætetiske krav, medicinske forhold, handicaps og særlige krav, skal du kontakte vores kundeservice. Bemærk, at hvis du beder os om at stoppe behandling af disse informationer, så kan det betyde, at vi ikke kan levere alle eller dele af de services, du har ønsket.  Hvis vi af denne årsag er nødt til at annullere din bookning/dit køb, kan du blive pålagt et afbestillingsgebyr.

  Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vores brug af dine personoplysninger fra før din tilbagekaldelse stadig lovlig.

  Indsigelse mod vores anvendelse af dine personoplysninger og automatiske beslutninger foretaget om dig

  Hvor vi anser dine legitime forretningsmæssige interesser som retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til ethvert formål, kan du over for os gøre indsigelse vedr. brugen af dine personoplysninger til disse formål ved at e-maile eller skrive til os på den adresse, der findes til sidst i denne politik. Bortset fra de formål, hvor vi er sikre på, vi må fortsætte med at behandle dine personoplysninger, stopper vi midlertidigt behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med din indsigelse, indtil vi har undersøgt sagen. Hvis vi er enige i, at din indsigelse er berettiget i overensstemmelse med dine rettigheder i henhold til lovgivningen vedr. databeskyttelse, stopper vi permanent brugen af dine data til disse formål. Ellers oplyser vi dig vores begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt, vi fortsætter med at anvende dine data.

  Sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af deres behandling

  Under visse omstændigheder kan du anmode om, at dine personoplysninger fjernes fra vores systemer ved at e-maile eller skrive til os på den adresse, der findes til sidst i denne politik. Forudsat vi ikke har nogen igangværende lovlig grund til fortsat behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, gør vi os rimelige bestræbelser på at opfylde din anmodning.

  Du kan også bede os om at begrænse behandling af dine personoplysninger, når du mener, det er ulovligt for os at gøre det, du har gjort indsigelse mod anvendelse af dem, og vores undersøgelse pågår, eller du anmoder os om at opbevare dem i forbindelse med retslig behandling.  Vi må kun behandle dine personoplysninger, mens deres behandling er begrænset, hvis vi har dit samtykke, eller at loven tillader, at vi gør det, f.eks. til lagringsformål, til beskyttelse af en anden enkeltpersons eller virksomheds rettigheder eller i forbindelse med retslig behandling. 

  Overførsel af dine personoplysninger i en struktureret datafil

  Hvor vi anser dit samtykke som retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger eller har brug for at behandle dem i forbindelse med din kontrakt, som angivet i afsnittet ‘Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig, kan du bede os om at udlevere en kopi af disse informationer til dig i en struktureret datafil.

  Du kan bede os om at sende dine personoplysninger direkte til en anden serviceleverandør, og vi vil gøre dette, hvis det er teknisk muligt. Vi kan ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger til dig, hvis de berører andre enkeltpersoner, eller hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde disse informationer.

  Sådan kontakter du os:

  Eventuelle anmodninger om adgang til indholdet kan rettes skriftligt ved at anvende følgende e-mail tcaslegal@sunclass.dk.

  Alternativt skriftligt til:

  Legal Dept.,
  Sunclass Airlines A/S
  Hangar 276
  2791 Dragoer
  Denmark

  Når du har fremsat din anmodning og forsynet os med de informationer (inklusive legitimation), vi skal bruge for at begynde en søgning efter de data, vi opbevarer om dig, har vi 30 dage til at svare.

  Indgivelse af klage

  Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har en klage, og vi vil forsøge at løse alle problemer eller bekymringer, du måtte have.

  Du har ret til at anke en klage til tilsynsmyndigheden vedr. databeskyttelse, når dine juridiske rettigheder er blevet krænket.

  Hvis du ønsker at kontakte os om denne fortrolighedspolitik, kan du e-maile eller skrive til Sunclass Airlines, Legal & Compliance vha. kontaktdetaljerne ovenfor.

  Opbevaring af dine personoplysninger:

  Når du har foretaget en bookning eller et andet køb hos os, bliver dine personoplysninger opbevaret for at sikre, at vi leverer den bedst mulige kundeservice til dig.  Vi opbevarer også dine personoplysninger af juridiske og revisionsmæssige årsager.

  Hvad er vores tilgang til datasikkerhed:

  Vi tager datasikkerhed meget alvorligt.

  Overførslen af informationer via internettet er ikke fuldstændig sikker, og selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden, når du overfører data til vores sites. Derfor sker enhver overførsel på din egen risiko. Når vi har modtaget dine informationer, tager vi alle rimelige skridt for at opbevare dine personoplysninger på sikker vis og forsøger at forhindre enhver uautoriseret adgang til dem.  Alle informationer, du udleverer til os, gemmes på vores sikre servere.  Alle betalingstransaktioner bliver krypteret vha. SSL-teknologi. I tilfælde, hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) et password, der giver dig adgang til visse dele af vores sites, er du ansvarlig for at holde dette password fortroligt.  Vi beder dig om ikke at videregive et password til andre personer.

  Hvad sker der, når du følger et link fra vores website til et tredjepartswebsite:

  Vores sites indeholder links til andre websites, der har deres egne fortrolighedspolitikker. 

  Vores sites indeholder links til og frames fra websites tilhørende vores hovedkontorer, leverandører, annoncører og andre tredjeparter. Du kan se, når en tredjepart er involveret i leveringen af et produkt eller en service, du har anmodet om, fordi tredjepartens navn vises sammen med vores. Hvis du følger et link eller på anden vis anvender en af disse andre websites, skal du være opmærksom på, at disse websites har deres egne fortrolighedspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse politikker eller for disse tredjepartswebsites. Du bør tjekke disse politikker, inden du afgiver personoplysninger til disse websites.

  Vi forbeholder os ret til at opdatere denne politik med regelmæssige mellemrum.

  MAJ 2018

  INFORMATIONER OM COOKIES

  Hvad er cookies?

  En cookie er en fil, der gemmes på harddisken i din computer, din smartphone eller andre IT-enheder. Den gør det muligt at indsamle data vedrørende dine besøg på et givet website, alle handlinger du udfører dér, og kan også gøre det muligt for websitet bl.a. at genkende din IP-adresse, hvis du besøger sitet igen. Cookies inkluderer data, websitet kan anvende til at optimere kommunikationen mellem dig og din browser. For at skabe den bedst mulige oversigt over brugeradfærd anvender vi cookies til at indsamle informationer om dine besøg. Formålet er at optimere websitet og dets funktionalitet, herunder at gøre det mere brugervenligt.

  Vi anvender også data til statistiske formål for at kunne foretage forbedringer på basis af detaljerede informationer om, hvordan websitet anvendes og opfattes. De data, vi indsamler, analyseres kun statistisk og er komplet anonyme.

  Sunclass Airlines lægger stor vægt på beskyttelse af fortroligheden, og det er derfor, data indsamles anonymt og ikke kan anvendes til at identificere brugere. Vi kan kun se dine personoplysninger, når du foretager onlinecheck-in, udfylder pårørendeformularen eller kontakter os.

  Når du logger på Airshoppen, gemmes en cookie på din computer, hvormed vi kan optimere din oplevelse på websitet. Det betyder, at vi sparer dig for at skulle logge på, hver gang du besøger en ny side på vores website.

  Hvis vi indsamler dine personoplysninger, gør vi det udelukkende for at kunne besvare dine spørgsmål eller give dig en bedre service, fordi vi har en bedre indsigt i dine behov og interesser, inklusive levering af personliggjort websiteindhold og svar på specifikke spørgsmål.

  Sådan fjernes cookies

  Du kan altid forhindre, at cookies gemmes på din computer ved at ændre dine browserindstillinger. De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Du kan forhindre, at cookies gemmes på din computer, eller blokere dem helt ved at ændre dine browserindstillinger. Nogle browsere har en indstilling, der, når den er valgt, automatisk sletter cookies, når du forlader et website. Denne funktion kaldes for InPrivate i Internet Explorer version 8 eller nyere, Incognito i Google Chrome version 10 og nyere, Private Browsing i Firefox version 3.5 og nyere, Private Browsing i Safari version 2 og nyere og Private Browsing i Opera version 10.5 og nyere.

  En detaljeret vejledning til, hvordan denne funktion fungerer, finder du under ‘Hjælp’ i dit browservindue. Du kan når som helst slette cookies, der er gemt på din computer.

  Bemærk, at du, hvis du vælger at slette eller blokere cookies med indstillingerne i din browser, ikke længere kan foretage køb online i Airshoppen. Men du har altid mulighed for at foretage køb pr. telefon.

  Ændringer til denne politik

  Denne politik er senest opdateret i oktober 2019.

  Spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål til denne politik om beskyttelse af personoplysninger, kan du sende en e-mail til airshoppen@thomascookairlines.com eller skrive til:

  Kundeservice
  Sunclass Airlines A/S
  Københavns Lufthavn Syd
  Hangar 276
  DK-2791 Dragør, Denmark